ADVIES OP BASIS VAN ONDERZOEK


Sinds 1982 doe ik onderzoek naar kleur in de gebouwde omgeving. Het eerste onderzoek leidde in 1984 tot de
tentoonstelling ‘Amsterdam Kleure-stad’, in het Amsterdams Historisch Museum (het huidige Amsterdam Museum).
Sindsdien verschenen veertien publicaties over kleur in Nederland: de ‘Kleurenatlas, schets van kleur in Nederland',
zeven ‘Kleurkaarten’ van provincies, vijf ‘Kleurroutes’ van steden, en een ‘Kleurengids’ voor Rijkswaterstaat.
In april 2012 verscheen bij uitgeverij SUN 'De Kleur van de Stad' waarin ik de theoretische basis leg voor kleur als
instrument voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur.

Het Kleurbureau werd door mij opgericht in 2005. Het richt zich voornamelijk op architecten, stedebouwkundigen,
woningcorporaties en overheidsinstanties. Voor mijn brede kijk op kleur is het echter van belang om op alle schaal-
grootten werkzaam te zijn; de particulier is daarom net zo welkom als iedere andere opdrachtgever.

Rob van Maanen