U heeft een vraag over kleur. Of het nu gaat om interieur of exterieur, om het schilderen van een enkele kamer
of de bouw van een nieuw complex, u bent altijd welkom voor een gesprek over kleur.

Mijn uitgangspunt is dat we samen werken aan het scheppen van een omgeving die wonen en/of werken
aangenaam maakt. Die omgeving is levendig voor het oog door evenwichtige, subtiele afwisseling.
Kleur draagt daaraan bij als hij wordt afgestemd op vorm, directe omgeving, 'genius loci' en smaak.

De concretisering van deze vier factoren biedt u een houvast bij de eerste uitwisseling van idee├źn.
Daarna werken we deze concrete gegevens uit in een waaier en een schets.
Het kleurontwerp komt op die manier organisch, als vanzelf, tot stand.

Ik geloof in het belang van de samenhang van het deel en het grotere geheel,
in de mogelijkheid om een geheel te doen ontstaan dat meer is dan de som der delen.
Daarom richt ik mij in de eerste plaats op de brede context en werk ik toe naar een kleuradvies
dat enerzijds voldoet aan uw wensen en anderzijds bijdraagt aan de kwaliteit van het grotere geheel.