juist bij onderhoud tellen alle kleuren mee

Het belang van een brede kijk op kleur is juist bij onderhoud en renovatie erg groot. Te vaak nog wordt onderhoud beschouwd als een gelegenheid om de boel eens goed met verf op te frissen. Nieuwe, verrassende kleuren worden ingezet om de grauwheid aan het oog onttrekken. Het effect is van korte duur; de nieuwe kleuren verliezen hun aantrekkelijkheid snel, en de grauwe achtergrond lijkt zich des te sterker op te dringen. Dat komt door de eenzijdige aandacht voor verfkleuren.
Het belang van kleur erkennen betekent dat alle kleuren meetellen, niet alleen de verfkleuren. Aandacht voor het complete kleurbeeld maakt het mogelijk om uit te proberen wat het effect is van het aanpakken van ieder onderdeel afzonderlijk. Dan zal vaak blijken hoe met weinig moeite veel langdurig effect bereikt kan worden. Het beste voorbeeld daarvan: het schoonmaken van baksteen en beton. Wanneer dat gedaan is, blijkt de boel vaak al voldoende opgefrist, en kan het onderhoud verder tot het technisch noodzakelijke beperkt worden.
Aandacht voor het grotere geheel is de kortste weg naar efficiƫntie en duurzaamheid. Dat geldt voor onderhoud, voor renovatie, en zelfs voor monumentenzorg. Afstemmen op het grotere geheel leidt naar het voor de hand liggende, naar de trefzekere, bescheiden ingreep. Die is niet alleen goedkoper, maar heeft ook een langere levensduur. De enige voorwaarde is dat alle kleuren aandacht krijgen.

» appartementengebouw
» industrieel complex
» monumentaal erfgoed