AFSTEMMEN
Je voelt je prettig in de gebouwde omgeving als die levendig is voor het oog. Het gaat daarbij om een balans, om subtiele afwisseling. Kleur speelt in deze balans een belangrijke rol, en het draait daarbij om afstemmen: op de vorm, op de omgeving, op de historie, en op de interactie van deze onderdelen.

KLEURPROFIEL
Een kleuradvies begint met de inventarisatie van de kleuren van de context. Dat zijn niet alleen de kleuren van gebouwen maar ook van de straat en van het groen, en niet alleen de opvallende kleuren maar ook de onopvallende. En naast deze kleuren uit het heden zijn vaak ook kleuren uit het verleden van belang. Ik vat de kleuren samen in een kleurprofiel, een dwarsdoorsnee van kleuren waarop het advies afgestemd zal worden.

KLEURENPLAN EN KLEURENWAAIER
Het kleurprofiel maakt patronen zichtbaar die houvast bieden voor de inpassing van het nieuwe in het bestaande. Aan de hand daarvan maak ik een aantal kleurschema's die onderling kunnen verschillen maar stuk voor stuk goed passen in de context. De visualisering van de patronen en een kleurenwaaier met de kleurschema's vormen samen het kleurenplan.

KLEURONTWERP EN KLEURREGIE
Vervolgens werk ik ⎯ bij voorkeur samen met de architect ⎯ het kleurontwerp uit. Als bij een project meerdere architecten betrokken zijn, dan voer ik de regie bij het combineren van de verschillende ontwerpen.