PROJECTONTWIKKELAAR
Bij de start van een project is alles mogelijk, maar in de loop van het bouwproces wordt de speelruimte kleiner en vlak voor de eindstreep wordt er altijd wel een pijnlijke veer gelaten. Door van begin af aan een kleurenplan mee te nemen in het bouwproces kunnen veel lastige kwesties eenvoudig opgelost worden. Kleur is een flexibele verbinder en alerte kleurregie maakt van menige veer een pauwenveer.

STEDENBOUWKUNDIGE/SUPERVISOR
De plaatsing van een project vraagt om goed zicht op de context: de omgeving, de historie en de genius loci, het karakteristieke element van de plek. De kleuranalyse van elk van deze onderdelen maakt genuanceerde keuzes mogelijk voor afstemming. Kleur maakt het mogelijk om, op meerdere schaalgroottes tegelijk, het deel af te stemmen op het grotere geheel; zo draagt kleur bij aan een levendige eenheid in verscheidenheid.

ARCHITECT
Steeds meer architecten zijn van alle markten thuis. Zij bedenken een plan, maken een ontwerp, laten dit technisch en financieel uitwerken, zorgen ervoor dat alle betrokken partijen zich kunnen vinden in het ontwerp en dragen de laatste loodjes van de adhoc-aanpassingen. Ook voor hen maakt kleur veel lastige keuzes eenvoudiger als een kleurenplan van begin af aan in het proces wordt meegenomen.

JUDOKA
Het toenemend respect voor de kwaliteit van het grotere geheel (bouweisen, duurzaamheid, betaalbaarheid, afstemming op historie en omgeving) maakt het bouwproces complex, maar het biedt ook meer mogelijkheden om te komen tot een geheel dat meer is dan de som der delen. Hoe langer er vragen gesteld worden, hoe beter het antwoord. Dat is de kunst van de judoka: meegeven en ombuigen om de slagkracht te vergroten.


gerealiseerd
» de hallen
» inverdan