van toevoegen naar afstemmen


Alles heeft kleur; kleur is een integrale kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het zou daarom vanzelfsprekend moeten zijn dat kleur in alle fasen van planvorming aandacht krijgt, maar de praktijk is anders: kleur krijgt meestal pas serieuze aandacht in de laatste fase van ontwerp, als de uitvoerder al voor de deur staat. Deze werkwijze leidt tot willekeurige, onsamenhangende toevoeging van kleur. Het kleur- beeld fragmenteert, het valt in losse delen uiteen. Er ontstaat geen 'Gestalt', geen geheel dat groter is dan de som der delen. En juist dat grotere geheel bepaalt de sfeer waarin wij (samen-)leven.

Het kan anders: door kleur te erkennen in haar integrale kwaliteit en de aanwezige kleuren op elkaar af te stemmen. Dat is net zo eenvoudig als het klinkt. De enige voorwaarde is om vanaf het begin van de planvorming de aanwezige kleuren vast te leggen en bewust, stap voor stap, mee te nemen in het ontwikkelingsproces. Dan ontstaat als vanzelf een vorm van kleurregie, een sturing waarbij de afstemming van kleuren zorgt voor tolerantie, voor bandbreedtes waarbinnen uiteenlopende oplossingen mogelijk zijn. Kleurregie vraagt om aandacht voor kleur in alle fasen van planvorming. Die aandacht is slechts een kwestie van luttele werkuren, terwijl de opbrengst niet minder is dan het ontstaan van inspirerende leefruimte.

» Zwolle
» Zaanstad
» Harderwijk