een brede kijk op kleur


Het Kleurbureau werd in 2005 opgericht door Rob van Maanen. Sinds 1982 doet hij onderzoek naar kleur in de gebouwde omgeving. Het eerste onderzoek leidde in 1984 tot de tentoonstelling ‘Amsterdam Kleure-stad’, in het Amsterdams Historisch Museum. Sindsdien verschenen veertien publicaties over kleur in Nederland: de ‘Kleurenatlas, schets van kleur in Nederland, zeven ‘Kleurkaarten’ van provincies, vijf ‘Kleurroutes’ van steden, en een ‘Kleurengids’ van Rijkswaterstaat. In april 2012 verscheen bij uitgeverij SUN 'De Kleur van de Stad'; hierin legt Van Maanen de basis voor kleur als instrument voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur.

Het Kleurbureau richt zich vooral op instanties die betrokken zijn bij het ontwikkelen van kleurbeleid in het kader van nieuwbouw en renovatie, en als onderdeel van beeldkwaliteits- en omgevingsplan. Voor de brede kijk is echter van belang om op alle schaalgrootten werkzaam te blijven; de particulier is daarom net zo welkom als iedere andere opdrachtgever.» geselecteerde projecten
» publicaties RvM
» cv RvM