EEN BREDE KIJK OP KLEUR

Sinds 2005 geef ik op basis van brede kennis en ervaring kleuradvies aan particulieren, architecten, projectontwikkelaars
en woningcorporaties. Opdrachtgevers zijn o.a. Sjoerd Soeters voor Inverdan in Zaandam, André van Stigt voor De Hallen
in Amsterdam, woningcorporatie Ymere voor kleurplannen voor o.a. de Jordaan en de Dapperbuurt in Amsterdam, en bv Rijkswaterstaat voor het gehele gebied rond de Nieuwe Sluis in Terneuzen, één van de grootste sluiscomplexen ter wereld. Een bijzondere opdrachtgever is Mulleners + Mulleners | Architectuur Stedenbouw Landschap. Dit bureau onderbouwt veel projecten met een kleuranalyse als onderdeel van het beeldkwaliteitsplan, het kleurontwerp ontwikkel ik samen met de projectarchitect, en bij complexe projecten voer ik de kleurregie.
Vandaar de 'brede kijk op kleur'.

Kleur speelt een belangrijke rol in onze leefwereld. Hij bepaalt de relatie tussen individu en collectief, tussen deel en groter geheel. Om beter te gaan begrijpen hoe kleur kan bijdragen aan een prettige leefomgeving ben ik onderzoek gaan doen.
Ik begon met de inventarisatie van de kleuren van Amsterdam, en dit leidde in 1984 tot de tentoonstelling 'Amsterdam Kleure-stad' in het Amsterdams Historisch Museum (het huidige Amsterdam Museum). In 1993 volgde een eerste inventa-
risatie van de kleuren van Nederland in de 'Kleurenatlas, schets van kleur in Nederland', en in de volgende tien jaar diepte
ik mijn onderzoek verder uit in 'Kleurkaarten' van 7 provincies. Dit alles vormt de basis van mijn brede kijk op kleur.

Rob van Maanen

(klik op afbeeldingen voor uitvergroting en toelichting)