ALLE kleuren


Alles heeft kleur, en alle kleuren tellen mee bij het bepalen van de sfeer van het geheel.

ALLE kleuren. Dus niet alleen die van de bestaande bebouwing, maar ook die van de bestrating, van bomen en tuinen, en zelfs van het water. Hoe breder onze kijk, hoe meer we loskomen van 'mooie' en 'lelijke' kleuren, en in staat zijn om kleur zo 'in te passen' dat het grotere geheel er beter van wordt.

Als we kleur erkennen in haar integrale kwaliteit en nieuwe kleuren op de bestaande afstemmen, dan werken we aan de vorming van een Gestalt, een geheel dat meer is dan de som der delen.

De enige voorwaarde is dat we van begin af aan de aanwezige kleuren bewust, stap voor stap, meenemen in het ontwikkelingsproces. Er ontstaat dan als vanzelf een vorm van kleurregie, sturing waarbij de afstemming van kleuren zorgt voor tolerantie, voor bandbreedtes waarbinnen meerdere oplossingen mogelijk zijn.

Kleurregie vraagt dus om aandacht voor kleur in alle fasen van projectontwikkeling; die aandacht is een kwestie van luttele uren terwijl de opbrengst niet minder is dan het ontstaan van inspirerende leefruimte.