sparring partner


Soms heeft iemand die kleur gaat toepassen - of dat nu een particulier, beheerder, architect, of stedenbouwkundige is - duidelijk voor ogen hoe het eindresultaat er uit moet komen te zien, maar is het de vraag hoe dit 'droom-ontwerp' concreet kan worden gemaakt.
Het Kleurbureau kan dan behulpzaam zijn als sparring partner. Het helpt bij het expliciteren van de ideeën waarop het droom-ontwerp gebaseerd is, demonstreert mogelijkheden om deze uitgangspunten te hanteren, zoekt samen met de opdrachtgever naar concrete kleurcombinaties, en legt het uiteindelijke kleurontwerp zonodig vast in een overzichtelijke matrix met een waaier van de geselecteerde kleuren.
De duur van het sparringstraject is afhankelijk van de omvang het project en de complexiteit van het ontwerp, maar in veel gevallen volstaan drie gesprekken in combinatie met twee à drie dagdelen voorbereiding en uitwerking van de sessies.

» particulier
» zorginstelling