Zaanse waaier en Nederlandse Stad- en Streekwaaier

Voor de Gemeente Zaanstad maakte Het Kleurbureau de 'Waaier voor de Zaanse houtbouw'. In de afgelopen tien jaar verschenen in de Zaanstreek steeds meer houten huizen met andere kleuren dan het vertrouwde 'Zaanse Groen', en dat riep vragen op. De chronologische waaier laat echter zien dat dit groen niet zo oud is als meestal gedacht wordt door een overzicht te bieden van de vele kleuren die vanaf de zeventiende tot de negentiende eeuw gebruikt werden in de Zaanstreek.
Voor Boonstoppel Verf maakte Het Kleurbureau de 'Nederlandse Stad- en Streekwaaier', een waaier die een indruk geeft van de Nederlandse kleurgeschiedenis in de steden en op het platteland. De waaier is baanbrekend omdat het thema 'kleurgeschiedenis' nog niet eerder het uitgangspunt vormde voor het samenstellen van een waaier. Van iedere kleur of kleurcombinatie wordt in enkele zinnen de achtergrond beschreven. Zo krijgen de historische kleuren hun betekenis.