de profielwaaier, basis voor kleurbeleid in Harderwijk


In opdracht van Het Gelders Genootschap maakte Het Kleurbureau een kleurprofiel van de binnenstad van Harderwijk. Het resultaat werd door de Gemeente Harderwijk omgezet in de brochure 'Kleuren voor Harderwijk', die huis aan huis werd verspreid. De brochure bestaat uit twee delen: historie en toepassing. In 'historie' worden de kleuren in een historische context geplaatst door hun herkomst toe te lichten. Vervolgens worden in 'toepassing' de belangrijkste historische kleurcombinaties aangereikt. Het gaat hierbij niet om het aanbrengen van nieuwe kleuren, maar om de verbeterde articulatie van de reeds aanwezige kleuren.
Bij de brochure hoort een waaier waarin de besproken kleuren zijn opgenomen. De waaier speelt niet alleen een rol bij het toepassen van de historische kleurcombinaties, maar ook bij het beoordelen van kleurvoorstellen die ingediend worden bij de Monumentencommissie of bij Welstand. Zo wordt de waaier de basis van kleurbeleid dat begint bij de oude binnenstad en zich van daaruit langzaam maar zeker over de rest van de stad zal uitbreiden.


Zie: Kleurprofiel Harderwijk