de Betuwe als kleurcontext

Kleur wordt meestal gezien als een toevoeging aan de vorm. Eerst wordt de vorm van een gebouw bedacht, en daarna worden er kleuren aan toegevoegd. Daardoor werkt kleur vaak fragmenterend: de gekleurde onderdelen springen eruit, visueel valt het gebouw uit elkaar. Dit kan voorkomen worden door kleur integraal toe te passen, door vanaf de allereerste planvorming aandacht te schenken aan kleur en in iedere fase van de planvorming na te gaan welke gevolgen de stappen hebben voor het kleurgebruik.
Integraal kleurgebruik begint met het maken van een contextwaaier, een waaier waarin het kleurbeeld van de betreffende plek en de wijdere omgeving worden samengevat. Deze waaier wordt het ijkpunt waaraan het kleurenplan getoetst kan worden. Door kleur en vorm hand in hand te ontwikkelen ontstaat een ontwerp waarin ze elkaar versterken.
Voor een trainingscentrum dat bij Erichem in de Betuwe gebouwd zal gaan worden, maakte Het Kleurbureau een waaier van de Betuwe, met onder meer het grijs van de klei, het groen van gras en blad, het bruin van de boomstammen, en het wit, geel en roze van de bloesem. De waaier wordt vanaf het eerste moment in de planvorming gebruikt om het gebouw de gewenste natuurlijke uitstraling te laten aannemen.