verlenging van de stad


Geen nieuwe wijk, maar een verlenging van de stad. Dat was de kern van de opdracht van de Gemeente Zwolle voor het bebouwen van een voormalig fabrieksterrein net over de Singel. Er werd gevraagd om de bestaande hoogbouw aan de ene zijde van het terrein op overtuigende wijze te verbinden met de eenvou- dige arbeiderswoningen aan de andere zijde, en het gehele gebied door middel van de nieuwbouw een upgrade te geven - dat alles om de gewenste verlenging van de stad te realiseren.
Architectenbureau Mulleners + Mulleners, specialist op het gebied van stedelijk weefsel, kreeg de opdracht om het gehele plan te ontwerpen. Vanwege de complexiteit van de opdracht werd Het Kleurbureau inge- schakeld om de kleurregie te voeren. De basis hiervoor werd gelegd met een kleurprofiel waaraan in de volgende fase de uitgangspunten van het kleurenplan werden toegevoegd. Gaandeweg werden de gegeven bandbreedtes duidelijk en konden de toe te passen kleuren verder uitgewerkt worden.
Bij de uitvoering kreeg de schilder de ruimte om aan het kleurontwerp hier en daar nog iets toe te voegen. Die ruimte ontstond door het afstemmen van de baksteenkleuren van de oude stad, van de hoogbouw en van de arbeiderswoningen. Dat zijn weliswaar geen opvallende kleuren, maar ze bepalen wel de basis van het kleurbeeld, en dus ook de sfeer. Door deze hoofdlijn zorgvuldig te bewaken, konden de kleuren van het houtwerk hier en daar gerust een beetje 'uit de toon vallen'. Daarmee kreeg het eindresultaat zijn pit.