workshops voor het ontwikkelen van kleurbeleidVoor Inverdan, de reconstructie van het centrum van Zaandam, maakte Het Kleurbureau in opdracht van Soeters Van Eldonk Architecten een waaier van Zaanse Groenen en een kleine kleurgeschiedenis van de Zaanstreek. In een volgende fase werd de waaier in opdracht van de Gemeente Zaanstad aangevuld met de andere kleuren die in de loop der tijd de houten gevels, molens en schuren in de Zaanstreek hebben gesierd. Deze waaier van de Zaanse houtbouw veroorzaakte veel ophef omdat hij laat zien dat het Zaanse Groen geen historische kleur is, maar een verzamelnaam voor een aantal moderne groenen die werden toegepast bij de opbouw van de Zaanse Schans in de jaren '60 van de vorige eeuw. Deze constatering heeft ingrijpende gevolgen voor de organisaties en instanties die waken over de kwaliteit van dit cultureel erfgoed.
Om de nieuwe inzichten in de Zaanse kleurgeschiedenis verder uit te werken heeft de Gemeente Zaanstad nu aan Het Kleurbureau gevraagd om een reeks workshops te organiseren. Daarin wordt achtereenvolgens met Projectbureau Inverdan, Welstand, Monumentencommissie, Zaanse Schans en Stichting Domineestuin aan de hand van praktijkvoorbeelden verkend hoe de nieuwe kleurruimte gebruikt kan gaan worden.
Daarmee zet de Gemeente Zaanstad een belangrijke stap in het ontwikkelen van een kleurbeleid. Dit voorbeeld zal waarschijnlijk navolging krijgen, want wat voor de Zaanstreek geldt, geldt in zekere zin voor heel Nederland: de kleurloosheid van de afgelopen eeuw staat in schril contrast tot de voorgaande eeuwen, en de oude kleurrijkheid wint snel terrein.