regie en co-creatie


Eind jaren '90 ging het Projectbureau Belvedere de strijd aan met de 'eenheidsworst', en in de afgelopen jaren kwam er daardoor steeds meer aandacht voor 'eenheid in verscheidenheid', voor levendige variatie - ook op het gebied van kleur.
In Harderwijk wordt momenteel het Waterfront ontwikkeld, een uitbreiding van de stad op kunstmatige eilanden in de kom die gevormd wordt door een voormalig industrieterrein en de N302, een verbindingsweg tussen Gelderland en Flevoland. De Gemeente gaf Het Kleurbureau de opdracht om de kleurregie voor het gebied te gaan voeren op basis van de eerder door ons samengestelde profielwaaier, en een schets van de hoofdlijnen van de regie werd opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.
Voor het eerste deel van het Waterfront dat ontwikkeld wordt, het Zuider Eiland, bestaat veel belangstelling. De ontwikkelaar, Synchroon, is een verklaard voorstander van co-creatie, en legt er eer in om aan de woonwensen van de potenti