kleurprofiel voor Woningstichting De Kleine Meierij


In opdracht van Woningstichting De Kleine Meierij in Rosmalen maakte Het Kleurbureau een kleurprofiel van het woningbestand van de stichting. De uitkomst was verrassend. De Kleine Meierij had op dat moment nog geen expliciet kleurbeleid ontwikkeld, maar het kleurbeeld van de woningen bleek toch al vrij consistent te zijn. In en rond Den Bosch speelt het grijs van de Bossche School een bijzondere rol in het kleurbeeld, en dat was ook hier het geval. Daarnaast kwam een aantal accentkleuren regelmatig voor, waaronder een geel dat opvallend veel overeenkomst vertoont met Kempisch Geel, een zwaar okergeel. De kleuren van de nieuwbouw van de Woningstichting bleken zich ongemerkt gevoegd te hebben naar het regionale kleurbeeld. Gesteund door deze verrassende uitkomst kon De Kleine Meierij het kleurprofiel vervolgens gaan gebruiken om het kleurbeeld langs deze hoofdlijnen te versterken.