genius coloris loci


Het kleurprofiel is een dwarsdoorsnee van de kleuren die op een bepaalde plek of in een bepaald gebied aanwezig zijn. Iedere schaalgrootte heeft zijn eigen 'sub-kleurprofiel' omdat de kwaliteit van de onder- delen van een kleurbeeld wordt bepaald door de verhoudingen tussen die onderdelen. Een onderdeel dat opvallend is op de ene schaal kan onopvallend zijn op de andere - of andersom. De verschillende schalen vullen elkaar aan, en deze samenhang bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het kleurbeeld, de genius loci van de kleur.

Het kleurprofiel maakt de hoofdlijnen van het kleurbeeld zichtbaar. Het behandelt de kleuren van de natuurlijke en gebouwde omgeving, de verhouding tussen lichte en donkere kleuren in relatie tot licht en schaduw, en de verhouding tussen materiaal- en verfkleuren. Elke hoofdlijn is een apart hoofdstuk van het kleurprofiel. Het kleurprofiel wordt overzichtelijk gepresenteerd in een brochure, en wordt samengevat in een handzame kleurenwaaier. Een gemiddeld kleurprofiel wordt in twee à drie weken gemaakt, de waaier in één à twee weken. Kleurprofiel en waaier vormen samen een solide basis voor kleurontwerp, kleurenplan en kleurbeleid.

» Amsterdam Noord
» Rosmalen
» Utrecht