aanpassing historisch kleurgebruik op de Zaanse SchansOnderhoud van monumenten biedt, zeker waar het gaat om verfkleuren, de mogelijkheid om kleuren aan te passen aan nieuwe inzichten, en steeds vaker gebeurt dat ook. De Zaanstreek heeft daarin vanwege de houtbouw en een rijke, goed gedocumenteerde geschiedenis een pioniersfunctie voor Nederland. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van historisch kleurgebruik beginnen in de Zaanstreek.
Op dit moment gaat het om de omslag van groen naar een breder palet. In heel Nederland is donkergroen lange tijd de historische kleur bij uitstek geweest, maar een jaar of tien geleden verschenen in de Zaanstreek andere kleuren uit het historische palet: mosterdgeel, kopergroen en teerbruin.
Op de Zaanse Schans wil men nu ook het kleurbeleid gaan corrigeren en Het Kleurbureau is gevraagd om dit proces te begeleiden. De bedoeling is om bij onderhoudsvragen voortaan te bekijken of het betreffende object zich leent voor aanpassing van de kleurstelling. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar leeftijd, bouwstijl en omgeving van het object. Zo zal in de loop der jaren het kleurbeeld van de Zaanse Schans diverser worden, en meer overeenkomst gaan vertonen met de Zaanstreek van de negentiende eeuw.