gevelrenovatie Hoefplan Alkmaar


Bij de begrippen 'flat' en 'rijtjeshuis' denken we al snel aan eenvormigheid, aan grootschalige bouw met weinig differentiatie en aan kleurloosheid. Het is dan ook begrijpelijk dat lange tijd geprobeerd is om met kleur verbetering te brengen in de wijken uit de wederopbouw-periode. Maar na enkele decennia van wisselende kleurschema's dringt langzaam maar zeker het besef door dat deze aanpak niet oplevert wat ervan verwacht wordt. Kleur kan blijkbaar het probleem niet echt oplossen.
Dat komt omdat bij kleur meestal alleen aan verfkleur gedacht wordt, en dus niet aan die van de openbare ruimte, van de bouwstijl, en van de verschillende materialen. Daardoor worden de meeste aanwezige kleuren ontkend, en dat leidt ertoe dat het resultaat slechts gedeeltelijk en tijdelijk bevredigend is. Met brede aandacht voor kleur kunnen afstemming en articulatie leiden tot een bevredigend geheel, tot een geheel dat meer is dan de som der delen.
Caas Architecten heeft zich (ondermeer) gespecialiseerd in het stijlconform renoveren en uitbreiden van gebouwen uit de wederopbouw-periode. Voor een gevelrenovatie van een appartementengebouw in Alkmaar ontwikkelde Caas een plan van aanpak waarin niet gekozen werd voor verf, maar voor reiniging en toevoeging van een aantal subtiele eigentijdse elementen. Om zeker te zijn van het kleurenplan voor het geheel werd dit in een drietal sessies met Het Kleurbureau kritisch bekeken en op enkele punten bijgesteld. Het resultaat toont dat er met deze aanpak veel te winnen valt.