workshop kleurontwerp


In deze workshop wordt gewerkt aan voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers in een 'casusronde'. Iedere deelnemer presenteert een eigen casus en licht de context zodanig toe dat de andere deelnemers een goed beeld van de situatie hebben en in staat zijn om mee te denken. Wanneer alle deelnemers een eerste reactie hebben gegeven wordt de methodiek van Het Kleurbureau toegepast op de casus:
- wat is de lokale Genius Colori Loci
- hoe verhoudt zich het (potentiële) kleurbeeld van de casus tot het kleurbeeld van de direkte omgeving
- wat is het kleurbeeld van de wijdere omgeving (dorp, wijk, stad, regio)
Nadat de deelnemers hun antwoord op elk van deze vragen hebben gegeven krijgt de inbrenger van de casus de gelegenheid om een keuze te maken uit de ter tafel gekomen ideeën, en licht hij deze keuze toe.
De casusronde duurt drie kwartier per deelnemer; het minimum aantal deelnemers is 3, het maximum 5; de duur van de workshop is afhankelijk van het aantal deelnemers.

eerstvolgende workshop: nog niet bekend
lokatie: Plantage Doklaan 8-12 Amsterdam
deelnamekosten: €175 ex btw pp

NB deelname aan een workshop is alleen mogelijk na het volgen van de basiscursus