workshop kleurontwerp

In deze workshop wordt gewerkt aan voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers in een 'casusronde'. Iedere deelnemer presenteert een eigen casus en licht de context zodanig toe dat de andere deelnemers een goed beeld van de situatie hebben en in staat zijn om mee te denken. Wanneer alle deelnemers een eerste reactie hebben gegeven wordt de methodiek van Het Kleurbureau toegepast op de casus:
- wat is de lokale Genius Colori Loci
- hoe verhoudt zich het (potenti