adviseur Kleur en Ruimtelijke Kwaliteit


Ruimtelijke kwaliteit is een kernbegrip in de zorg voor onze leefwereld. Nu het welstandstoezicht zijn dwingende karakter verliest en in de nieuwe omgevingswet alleen nog op vrijwillige basis door gemeenten vormgegeven zal worden, is de continuïteit van deze zorg afhankelijk van de inzet van bevlogen professionals. Deze kunnen gaan functioneren als aanjagers en ondersteuners van processen die de ruimtelijke kwaliteit bewaren en verbeteren. De professional met een multidisciplinaire kijk op kleur kan hierin een belangrijke rol gaan spelen.

Na het deelnemen aan de basiscursus en drie workshops is het mogelijk om de opleiding tot Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit te volgen. Deze bestaat uit zes modules, die elk de ruimtelijke kwaliteit vanuit een andere optiek behandelen: architectuur, stedenbouw, welstand, landschapsarchitectuur, inrichting openbare ruimte, en monumentenzorg. De verschillende invalshoeken overlappen sterk, maar door ze te leren onderscheiden wordt het mogelijk om de gelaagdheid van een kleurbeeld effectief te hanteren - en deze aanpak maakt de kleurprofessional tot volwaardig adviseur van andere professionals.

Iedere afzonderlijke module bestaat uit literatuurstudie (60 uur) en 5 praktijkopdrachten (100 uur). Het traject kan individueel afgelegd worden. De opleiding is in principe postacademisch, maar in bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden.

De opleiding is individueel en kan op ieder gewenst moment gestart worden.
Kosten: afzonderlijke module €800 ex btw, complete opleiding (6 modules) €4200 ex btw