adviseur Kleur en Ruimtelijke Kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is een kernbegrip in de zorg voor onze leefwereld. Nu het welstandstoezicht zijn dwingende karakter verliest en in de nieuwe omgevingswet alleen nog op vrijwillige basis door gemeenten vormgegeven zal worden, is de continu