van analyse tot ontwerp in drie stappen


De basiscursus bestaat uit drie delen.
In het eerste deel leert u werken met het kleurmodel, een instrument voor kleuranalyse dat ontwikkeld is door Rob van Maanen van Het Kleurbureau.
In het tweede deel komen Genius Coloris Loci (de karakteristieke kleur van een plek) en andere uitgangspunten voor het opstellen van een kleurenplan aan de orde.
In het laatste deel staat het opstellen van het kleurenplan centraal.
De cursus geeft houvast om op professionele wijze met kleur om te leren gaan. Hij is bedoeld voor een ieder die als begeleider of ontwerper betrokken is bij de kwaliteit van de gebouwde omgeving: architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en leden van momumenten- en welstandscommissies.

aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 7
eerstvolgende basiscursus: nog niet bekend
locatie: Plantage Doklaan 8-12 Amsterdam
deelnamekosten: € 475 ex btw pp