een brede kijk op kleur


Kleur is een kwestie van smaak, zo hoor je vaak, maar bij het analyseren en toepassen van kleur speelt meer dan alleen smaak. Want kleur heeft inderdaad een emotionele component, en de ervaring van kleur is daarom in eerste aanleg subjectief, maar
kleur is meer dan alleen emotie. Kleur kan ook beschouwd worden als onderdeel van een groter geheel, en heeft daarin naast
de individuele betekenis ook een culturele betekenis.

Kennis van kleur maakt het mogelijk om uitgangspunten te kiezen die kleur niet zozeer vastlegt als wel in banen leidt.
Een goed kleurenplan kenmerkt zich door tolerantie, door ruimte waarbinnen verschillende oplossingen mogelijk zijn.
Het kunnen aanbieden van een tolerant kleurenplan onderscheidt de professional van de amateur.

Het Kleurbureau heeft ruime ervaring met kennisoverdracht in onderwijs, beroepspraktijk en cultuureducatie. Het biedt basiscursussen van 3 dagdelen, intensieve workshops van 1 dag, en, op aanvraag, een langer lopende opleiding waarin gewerkt wordt aan kleuranalyse en -toepassing voor specifieke disciplines: architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en welstand, kunst(-educatie) en design.

» basiscursus
» workshops
» opleiding