Raadhuisplein Landgraaf


Ritsert Inia, als stedenbouwkundige werkzaam voor de gemeente Landgraaf, vroeg Het Kleurbureau om mee te denken over de kleurstelling van het Raadhuisplein van Landgraaf. In de loop der jaren was het lichtgrijze plein wat verslonsd geraakt, waardoor het toe was aan een facelift. Het plan voor de herinrichting lag al klaar, maar over de kleuren heerste nog onzekerheid.
Na twee sparringssessies zette Het Kleurbureau een aantal uitgangspunten op papier, met daarbij een miniwaaier als referentie voor de toe te passen kleuren. Omdat de kleur van de straatstenen de basis vormde van het nieuwe kleurenplan werd een bezoek gebracht aan de steenfabriek in Tolkamer waar de juiste stenen werden uitgekozen. Na een afrondende sessie werd het kleurenplan in enkele renderings gevisualiseerd om het herinrichtingsplan ter goedkeuring voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.